Zgodność z API

Aplikacja służąca do zapewnienia zgodności tej witryny z RODO/CCPA/APPI/PIPEDA zbiera Twój adres IP i adres e-mail w celu przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie

Korekta danych

Możesz skorzystać z poniższego linku, aby zaktualizować dane swojego konta, jeśli są nieprawidłowe.

Transfer danych

Możesz skorzystać z poniższych linków, aby pobrać wszystkie dane, które przechowujemy i wykorzystujemy do ulepszania naszego sklepu.

Dostęp do danych osobowych

Możesz skorzystać z poniższego łącza, aby poprosić o raport zawierający wszystkie dane osobowe, które posiadamy na Twój temat.

Nie sprzedawaj moich danych osobowych osobom trzecim

Możesz zgłosić chęć poinformowania nas, że nie wyrażasz zgody na gromadzenie lub sprzedaż Twoich danych osobowych podmiotowi trzeciemu.

Prawo do bycia zapomnianym

Skorzystaj z tej opcji, jeśli chcesz usunąć swoje dane osobowe i inne z naszego sklepu. Pamiętaj, że ten proces spowoduje usunięcie Twojego konta i nie będziesz już mógł z niego korzystać ani uzyskać do niego dostępu .