Zgodność z RODO

Aplikacja służąca do zapewnienia zgodności z RODO/CCPA/APPI/PIPEDA na tej stronie zbiera Twój adres IP i adres e-mail w celu przetwarzania danych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Politykę prywatności i Warunki świadczenia usług .

Korekta danych

Możesz skorzystać z poniższego linku, aby zaktualizować dane swojego konta, jeśli są nieprawidłowe.

Transfer danych

Możesz skorzystać z poniższych linków, aby pobrać wszystkie dane, które przechowujemy i wykorzystać w celu lepszego korzystania z naszego sklepu.

Dostęp do danych osobowych

Możesz skorzystać z poniższego łącza, aby poprosić o raport zawierający wszystkie dane osobowe, które posiadamy na Twój temat.

Prawo do bycia zapomnianym

Skorzystaj z tej opcji, jeśli chcesz usunąć swoje dane osobowe i inne dane z naszego sklepu. Pamiętaj, że ten proces spowoduje usunięcie Twojego konta i nie będziesz mieć już do niego dostępu ani możliwości korzystania z niego .